Ο μη-κυβερνητικός οργανισμός The European Cyprus Society πραγματοποίησε στις 4 Ιουνίου 2022, επ’ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το εργαστήριο «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Ευθύνη στην Κύπρο και την Ευρώπη», το οποίο διεξήχθη σε διαδικτυακή βάση, με απόλυτη επιτυχία. Ο σκοπός της παρούσας δράσης ήταν η εκμάθηση εκ μέρους των νέων πολιτών της Κύπρου περί των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων της Κύπρου και της Ευρώπης, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη βιωσιμότητας.

Η συζήτηση κινήθηκε σε τομείς, όπως, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους. Ακόμη, η Κοινωνική Ευθύνη πρωτοστάτησε κατά τη διάρκεια της δράσης, καθώς αυτή σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη του ανθρώπου, τόσο την κοινωνική όσο και την οικονομική. Είναι σημαντικό να λεχθεί, ότι μελετήθηκε εκ μέρους του ομιλητή και παρουσιάστηκε ενώπιον των συμμετεχόντων της δράσης, το ζήτημα των διαδικασιών και της λειτουργίας των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον.

Τέλος, είναι γεγονός ότι η Κοινωνική Ευθύνη, είναι ευθύνη όλων των επιχειρήσεων, ατόμων, οντοτήτων και οργανισμών προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Τον συντονισμό της διαδικτυακής εκδήλωσης πραγματοποίησε η Ambassador του Οργανισμού μας κ. Ελένη Αργυρούδη.