Ο Μη-Κυβερνητικός Οργανισμός «The European Cyprus Society» υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία την 4 η Ετήσια Γενική Συνέλευση του, την Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020, για πρώτη φορά διαδικτυακά, ένεκα της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο της 4 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού για το έτος 2020, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2020-2022, η παρουσίαση των δράσεων του Οργανισμού για το έτος 2020 και η υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Προέδρου για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2020. Στη συνέχεια, διεξήχθει ο οικονομικός απολογισμός για το 2020 και η υποβολή της Έκθεσης εκ μέρους της Ελεγκτικής Επιτροπής. Στο τελευταίο μέρος της 4 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, έγινε η παρουσίαση της Ομάδας Ambassadors του The European Cyprus Society για το έτος 2020-2021.

Ο Μη-Κυβερνητικός Οργανισµός «The European Cyprus Society» κατάφερε μέσα από τη δράση του να παραμείνει ενεργός κατά το έτος 2020, ακόμη και εν μέσω των δύσκολων συγκυριών της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19). Οι δράσεις του Οργανισμού συνέχισαν την υλοποίηση τους διαδικτυακά χωρίς να παραμερίζεται ο θεμελιώδης σκοπός του Οργανισμού, ο οποίος στοχεύει στο να παραμένει δίπλα στους νέους και να ενισχύει με κάθε τρόπο την εμπλοκή των νέων στα κοινά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Οργανισμός «The European Cyprus Society» στόχευσε στην ενδυνάμωση των νέων μέσα από την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τα ζητήματα τα οποία άπτονται άμεσα των θεματικών του Οργανισμού. Τέλος, χάρισε στους νέους σημαντικές πληροφορίες για τις διάφορες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε., καθώς επίσης και άλλες ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργοδότησης.

Ευελπιστούμε πως σύντομα θα εξέλθουμε από αυτή την δυσχερή κατάσταση την οποία επέφερε το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να συνεχίσουμε την υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού μας και δια ζώσης. Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το σκοπό μας, υλοποιώντας τις εκδηλώσεις μας διαδικτυακά.