Έπειτα από επίσημη πρόσκληση του Προεδρικού Επιτρόπου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Φώτη Φωτίου ο Οργανισμός μας συμμετείχε στο 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς (ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ – ΝΕΠΟΜΑΚ) το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 27-30 Αυγούστου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. Στις 29 Αυγούστου 2019 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μας παρακάθησαν σε κοινή συνεδρία με μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ, με σκοπό την ενημέρωση των νέων απόδημων μας για τον Οργανισμό και τις δράσεις του και την ανταλλαγή προτάσεων για κοινές μελλοντικές δράσεις.